Sunryse is een Nederlandse stichting bestaande uit een groep vrijwilligers die wordt geleid door een team van jonge professionals uit diverse werkvelden.

Sunryse Seminar: ‘Leiderschap als doen wat je te doen hebt’ met Daniel Ofman – 27 februari 2013

'Dilemma's van een Young Professional' met Gidi Heynens - 27 februari 2014.

Seminar gemist? Lees een impressie geschreven door een van de aanwezigen, of bekijk de Agenda om te zien wanneer het volgende seminar plaatsvindt.

Bekijk onze trainingen

"Don’t ask what the world needs, ask what makes you come alive, then go and do it, for what the world needs is people that have come alive."

Iedereen kan een verschil maken!

Mensen die écht een verschil maken, worden gemotiveerd door hun passie, idealen en dromen. Zij weten zich verbonden met iets dat groter is dan zijzelf. Hun wens is om hier aan bij te dragen en dienstbaar te zijn. Ze zijn daar heel duidelijk over. Op zo’n manier dat anderen hierdoor geraakt worden en verlangen te delen in de droom en het ideaal. Dit is volgens ons de essentie van leiderschap.

Leiderschap gaat niet om het veranderen van de hele wereld. Het gaat om de kleine momenten waarin we ons eigen leven en dat van anderen positief kunnen beïnvloeden. Dit kan ook zonder macht, titels, geld of een invloedrijk netwerk. Bekijk voor een mooi voorbeeld hiervan de inspirerende TED-talk van Drew Dudley.

Ben jij er klaar voor om in actie te komen?

Leiderschap gaat over jou als individu – het weten wie je bent, wat je drijft en waar je goed in bent. Maar ook over jou in relatie tot anderen – effectief communiceren, mensen verbinden en het lef hebben om in actie te komen. Sunryse helpt je bij het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap en biedt daarvoor trainingen aan om dit te leven in alles wat je doet. Tijdens je studie, op je werk en thuis bij je vrienden & familie. In onze trainingen bieden wij:

  • een open en veilige setting;

  • een uitdagende mix van theorie direct toegepast in de praktijk;

  • ondersteund door inspirerende voorbeelden;

  • gelijkgezinden en een geïnspireerd netwerk van jonge mensen.

Zie deze pagina voor de precieze inhoud van onze trainingen.